PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES EN LA UTILITZACIÓ DE DRONS

El Grup de Treball de l'Article 29 emet un dictamen sobre la utilització de drons

 

Més Info: