INFORMACIÓ SOBRE HERE ANDORRA

Durant el mes de maig, un vehicle de l’empresa HERE GLOBAL, equipat amb dispositius de captació d’imatges circularà pel Principat d’Andorra, per tal d’iniciar el projecte “TRUE2”.

 

Més informació

 

Model per a exercir el dret d'oposició i supressió del servei TRUE2 al Principat d'Andorra.doc