EL COMITÈ DE MINISTRES DEL CONSELL D'EUROPA ADOPTA UNA NOVA RECOMANACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS, EN L'ÀMBIT DE TREBALL

Aquesta nova recomanació substitueix la fins ara vigent R(89)

Més informació: Tractament de dades personals amb finalitats de treball - Recomanació CM/rec (2015)5 (fr) (en)